ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ประจำปีการศึกษา 2564

  • การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4