วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ ระดับประเทศ รอบตัดสิน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ โดยการประเมินเป็นการประเมินแบบ Live สด