วันที่ 24 ตุลาคม 2564
ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า มอบหมายให้ นายวิทวัส สมสกุล รองผู้อำนวยการฯ ทีมงานครูอนามัย และ ครูสายชั้น ม.ต้น นำนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น เข้ารับการฉีดวัคซีน โดยเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ลดความเสี่ยงอาการป่วยรุนแรง และ เตรียมพร้อมเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2