ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา2564

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
รับสมัครระหว่างวันที่ 1 -12 ก.พ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 15 ก.พ. 2564
*สอบคัดเลือก วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564