การสอบสัมภาษณ์นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบทั่วไป

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบทั่วไป