ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน มหกรรมราชภัฏวิชาการ 2021

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “มหกรรมราชภัฏวิชาการ 2021 :Open House CRRU ต่อยอดความฝันสู่ความสำเร็จ”
โดยนายอาทิตย์ มัฆวาฬ ประธานสภานักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงราย ซึ่งเป็นศิษย์เก่า โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ได้มาต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครู และ นำน้องๆเดินชมนิทรรศการ ของแต่ละคณะ