โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี (กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการลูกเสือ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า มอบหมายให้ นายวรวิทย์ กิตติวงค์ รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน เป็นประธาน
เปิดโครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี (กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2) โดยช่วงเช้า ฐานวิชาพิเศษ ช่วงบ่าย ฐานผจญภัย