นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ให้การต้อนรับ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกริก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ให้การต้อนรับ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกริก เพื่อทำความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาจีน พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนเอกภาษาจีน เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีต่อไป