การสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 รอบโควต้า

วันที่ 9 มกราคม 2564

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 รอบโควต้า โดยคณะผู้บริหาร ได้กล่าวต้อนรับ และ ให้กำลังใจนักเรียนในการสอบ
ทางโรงเรียน มีการคัดกรอง และ ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 ก่อนเข้าในพื้นที่บริเวณโรงเรียน และอำนวยความสะดวกแก่ทั้งนักเรียน และ ผู้ปกครอง ให้การดำเนินการสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย