ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบโควตา วิชาการ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564