กิจกรรมพบปะพูดคุยกับตัวแทนคณะกรรมการผู้ปกครองประจำห้องเรียน

วันที่ 28 กันยายน 2563

นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ร่วมกับ คณะครู บุคลากร และ ผู้ประกอบการขายอาหารในโรงเรียน รับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) โดยมีคุณหมอ จากรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ และ จากกองการแพทย์ มาให้ความรู้ในครั้งนี้นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า และ ตัวแทนคณะครู ได้พบปะพูดคุยกับตัวแทนคณะกรรมการผู้ปกครองประจำห้องเรียน โดยได้สรุปการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน นำเสนอผลงานจากภาคเรียนที่ผ่านมา พูดคุยแลกเปลี่ยน เรื่องการติดตามการเรียนในภาคเรียนที่ 1 และ พฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งตัวแทนผู้ปกครองทุกห้องเรียน ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมด้วยดีมาโดยตลอด