นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 เข้าภาคสนาม ณ วัดพุทธอุทยาน ดอยอินทรีย์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า มอบหมายให้ ครูสัมพัทธ์ นิ่มพิศาล นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 เข้าภาคสนาม ณ วัดพุทธอุทยาน ดอยอินทรีย์