ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน และ ติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 2 ก.ค. 2563
 
นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ให้การต้อนรับ นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ที่เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน และ ติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) โดยได้พูดคุยกับนักเรียน เรื่อง การปรับตัวในการเรียน ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ในวิถี New Normal โดยทางโรงเรียนได้สลับให้นักเรียนแต่ละชั้นเข้าเรียนเป็นเลขที่ คู่,คี่ สลับการการเรียนออนไลน์ที่บ้าน เพื่อลดความแออัดและลดความเสี่ยง ซึ่งนักเรียนสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี