โรงเรียนมีการเตรียมพร้อม เปิดเรียนแบบ New Normal ซึ่งมีการวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าโรงเรียน

วันที่ 1 ก.ค. 2563
 
นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขฯ เทศบาลนครเชียงราย ที่ลงพื้นที่คุมเข้มตรวจสอบ มาตรการ การป้องกันโรค โดยวันนี้ มีทีม อสม.ชุมชนสันโค้งน้อย มาช่วยคัดกรองนักเรียนก่อนเข้ามาในบริเวณโรงเรียน และ ท่านผู้อำนวยการ ได้กล่าวต้อนรับนักเรียน ในวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แบบ New Normal จากสถานการณ์ระบาดของไวรัส โควิด – 19 ทางโรงเรียนมีการเตรียมพร้อม เปิดเรียนแบบ New Normal ซึ่งมีการวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าโรงเรียน และนักเรียนที่ผ่านจุดคัดกรอง จะมีป้ายติดไว้ และ ระหว่างการขึ้นตึกเรียน มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่เหลวให้ ซึ่งนักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า และมีแก้วน้ำส่วนตัว เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างกัน