ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเชตุพน(สันโค้งน้อย) เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

วันที่ 3 ก.ค. 2563
 
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเชตุพน(สันโค้งน้อย) เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับชุมชนคุณธรรมในจังหวัดเชียงราย และ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ซึ่งทางโรงเรียน โดยนางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า พร้อมคณะครู นักเรียน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานงานพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย โดยในปีนี้การจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบ New Normal ทุกคนผ่านการคัดกรอง สวมใส่หน้ากากอนามัย ทางโรงเรียนมีเพียงตัวแทนครู และ ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วม เพื่อลดความแออัดในสถานที่การประกอบกิจกรรม